selina väliheikki

Selina Väliheikki is a curator who is interested in small things and motivated by doing together. She works with and through questions and excercises listening. Currently she is researching cohabitation of fellow beings and the possibilities of encounter and sharing of space in relation to learning.
Selina Väliheikki on kuraattori­, joka on kiinnostunut pienistä asioista ja innostuu yhdessä tekemisestä. Hän työskentelee kysymysten kautta ja niiden parissa, sekä harjoittelee kuuntelemista. Parhaillaan hän tutkii lajien välistä kanssakulkijuutta, kohtaamisen mahdollisuuksia ja jaettua tilaa suhteessa oppimiseen.
Table of Contents
Mustarindan kesäleirit / Mustarinda summer art camps
Paper works
Marjukan uni
Museum of Impossible Forms