cv

ENGLISH

Selina Väliheikki
b.1984, Oulu, Finland
currently based in Helsinki, Finland

SELECTED EXHIBITIONS & EVENTS:

Mustarinda Summer Art Camp, Mustarinda, Hyrynsalmi, summer 2016 & 2017
What Can Feminism Do? an ongoing series of events and investigations, together with Hanna Ohtonen, 2015 –
Table of Contents exhibition, Eerikinkatu, Helsinki, March 2015
The Burning & the Romance – a scent installation by Chow Yik, Third Space, Helsinki, 19. – 24.8.2014
Marjukan Uni -exhibition, Kruununhaka, Helsinki, 14.6.2014
HIITOLA – Matti Niinimäki´s interactive installation & workshop, 9. – 13.4.2014, Black Box -gallery, Lasipalatsi square, as a part of AAVE Festival. In collaboration with Hanna Ohtonen & Iida Jääskeläinen
AYE / NAYE / ABSENT – a collection of realities, EMMA Espoo Museum of Modern Art, 13.11.2013 – 2.3.2014. In collaboration with CuMMA -programme.
NODE GALLERY, 2012 – 2014, Aalto university, School of Art, Design & Architecture, Helsinki.
Coordinating & producing the programme for exhibitions & events together with Hanna Ohtonen & Iida Jääskeläinen.
GALLERIA KOTI, summer 2012, small gallery in a private home in Rovaniemi, Finland.
In collaboration with Jukka Kiistala
New Year in Kiasma, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, December 2011

COORDINATING & ASSISTING
Study Coordinator, The Academy of Fine Arts, University of Arts, Helsinki, 2016-2017
Artwork assistant, Ariel Bustamante: “Why Do We Do The Things We Do?”, Helsinki 1.-31.10.2015
Production Assistant, IHME Contemporary Art Festival, Pro Arte Foundation, Helsinki, 7.1. – 19.4.2013
Project Assistant, Christian Boltanski’s “Heart Archive” IHME Contemporary Art Festival, Rovaniemi, 5.3. 2012 – 3.4. 2012
Project Coordinator, Public Programmes, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, 15.8. – 15.11.2011

ARTISTIC WORK, TALKS & WORKSHOPS
Remembering Silences , part of the editorial team, series of events curated by Ahmed Al-Nawas for Checkpoint Helsinki, 2015-2016
MÄNTTÄ XX ART FESTIVAL , Mänttä, Finland, summer 2015. Together with Third Space collective.
Gallery Education Workshop, Gallery training, FRAME Finland, January 2015. Together with Hanna Ohtonen.
Why do we need art exhibitions? Finnish Artist Association’s seminar, Kunsthall Helsinki, 2014. Commentary in collaboration with Ahmed Al-Nawas.
Design Curating Now seminar, Helsinki Design Week 2014
Commentary together with Hanna Ohtonen.
GREY CUBE TALKS discussion serie, Grey Cube Galleries, Korkeasaari Zoo, Helsinki. Summer 2014
Together with Hanna Ohtonen.

RESIDENCIES
Curator residency, Titanik gallery, Turku, June 2017
Research residency, Mustarinda, Hyrynsalmi, Finland, March 2015

WRITINGS
Field tripping: crossing ruptures, straying in pathways, passing thresholds – searching for a way in and out in curatorial positioning, 2015.
Master’s Thesis, Aalto University.
CuMMA Papers #11: Never Underestimate the Institution, 2014
In collaboration with Helena Björk & Laura Kokkonen.
Soul in Helsinki, exhibition catalogue for Taideko, 2013
CuMMA Papers #5: Art of Encounters – an interview with the group H.A.R.T.A, 2013.
In collaboration with Helena Björk & Hanna Ohtonen.
Riisuttua Reidaria – puupiirroksia ja muuta taidegrafiikkaa. Article in exhibition catalogue: Harvoin Lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Rovaniemi Art Museum & Lapland University Press, 2012.
Romuna tekstiilistä: Tekstiiliromu-kollektiivi työstää jätetekstiileistä taidetta materiaalin ehdoilla, JÄNKÄ magazine 2/2009. In collaboration with Marjaana Hietaniemi

MEMBERSHIPS
2017- TKOK ry, chair
2016- Museum of Impossible Forms collective
2014-2017 Third Space collective
2013- Crybabies curatorial collective
2008- Tekstiiliromu collective

EDUCATION
Master of Arts, Aalto university, School of Art, Design & Architecture, 2015
CuMMA: Curating, Managing & Mediating Art – Maisteriohjelma
Master of Arts, University of Lapland, Rovaniemi, 2014
Major in Textile Design, Minor in Art History

***

Selina Väliheikki
s.1984, Oulu
asuu Helsingissä

VALIKOITUJA NÄYTTELYITÄ JA TAPAHTUMIA:

Mustarindan kesäkoulu, Mustarinda, Hyrynsalmi, kesä 2016
What Can Feminism Do? jatkuva tapahtumasarja, yhdessä Hanna Ohtosen kanssa, 2015-
Table of Contents -näyttely, Eerikinkatu, Helsinki, huhtikuu 2015
The Burning & the Romance – a scent installation by Chow Yik, Third Space, Helsinki,
19. – 24.8.2014
Marjukan Uni -näyttely, Kruununhaka, Helsinki, 14.6.2014
HIITOLA – Matti Niinimäen interaktiivinen taideteos ja työpaja, 9. – 13.4.2014, Black Box -galleria, Lasipalatsin aukio. Osana AAVE-festivaalia. Yhteistyössä Hanna Ohtosen ja Iida Jääskeläisen kanssa.
JAA / EI / POISSA -kokoelma todellisuuksia, EMMA Espoon modernin taiteen museo, 13.11.2013 – 2.3.2014. Yhteistyössä CuMMA -koulutusohjelman kanssa.
NODE GALLERY, 2012 – 2014, Aalto yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Helsinki.
Yhteistyössä Hanna Ohtosen ja Iida Jääskeläisen kanssa.
GALLERIA KOTI, kesä 2012, pieni galleria yksityisasunnossa Rovaniemellä.
Yhdessä Jukka Kiistalan kanssa.
Uusivuosi Kiasmassa, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, Joulukuu 2011

KOORDINOINTI & ASSISTENTIN TEHTÄVÄT
Opintoamanuenssi, Kuvataideakatemia, Taideyliopisto, 2016-2017
Teosassistentti, Ariel Bustamante: “Why Do We Do The Things We Do?”, Helsinki 1.-31.10.2015
Tuotantoassistentti, IHME-nykytaidefestivaali, Pro Arte Foundation, Helsinki, 7.1. – 19.4.2013
Projektiassistentti , Christian Boltanskin Taideteos “ Sydänarkisto”, IHME-nykytaidefestivaali, Rovaniemi, 5.3. 2012 – 3.4. 2012
Projektikoordinaattori, Yleisötyön osasto, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, 15.8. – 15.11.2011

TAITEELLINEN TOIMINTA, PUHEENVUOROT & TYÖPAJAT
Hiljaisuuden muistit – julkaisutyöryhmän jäsen, Ahmed Al-Nawasin kuratoima tapahtumakokonaisuus, Checkpoint Helsinki, 2015-2016
MÄNTÄN XX KUVATAIDEVIIKOT, Mänttä, kesä 2015. Yhdessä Third Space -kollektiivin kanssa.
Galleriakasvatus -työpaja, Galleriavalmennus, FRAME Finland, tammikuu 2015.
Yhdessä Hanna Ohtosen kanssa.
MIHIN TAIDENÄYTTELYITÄ TARVITAAN? Suomen Taitelijaseuran seminaari, Taidehalli, Helsinki, 2014. Puheenvuoro yhdessä Ahmed Al-Nawasin kanssa.
MUOTOILUKURATOINTI NYT -seminaari, Helsinki Design Week 2014
Kommenttipuheenvuoro yhdessä Hanna Ohtosen kanssa.
GREY CUBE TALKS -keskustelusarja, Grey Cube Galleriat, Korkeasaari, Helsinki kesä 2014
Yhteistyössä Hanna Ohtosen kanssa.

RESIDENSSIT
Kuraattoriresidenssi, Titanik-galleria, Turku, kesäkuu 2017
Tutkijaresidenssi, Mustarinda, Hyrynsalmi, maaliskuu 2015

JULKAISUT
Field tripping: crossing ruptures, straying in pathways, passing thresholds – searching for a way in and out in curatorial positioning, 2015.
Pro gradu -tutkielma, Aalto yliopisto.
CuMMA Papers #11: Never Underestimate the Institution, 2014
Yhteistyössä Helena Björkin ja Laura Kokkosen kanssa.
Soul in Helsinki, Taideko ry:n näyttelykatalogi, 2013
CuMMA Papers #5: Art of Encounters – an interview with the group H.A.R.T.A, 2013.
Yhteistyössä Helena Björkin & Hanna Ohtosen kanssa.
Riisuttua Reidaria – puupiirroksia ja muuta taidegrafiikkaa. Artikkeli näyttelyjulkaisussa: Harvoin Lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Rovaniemen taidemuseo ja Lapin yliopistopaino, 2012.
Romuna tekstiilistä: Tekstiiliromu-kollektiivi työstää jätetekstiileistä taidetta materiaalin ehdoilla, JÄNKÄ-lehti, 2/2009. Yhteistyössä Marjaana Hietaniemen kanssa.

JÄSENYYDET
2017- TKOK ry, puheenjohtaja
2016- Museum of Impossible Forms -kollektiivi
2014-2017 Third Space -kollektiivi
2013- Nynnyt-kuraattorikollektiivi
2008- Tekstiiliromu-kollektiivi

KOULUTUS
Taiteen maisteri, Aalto yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, 2015
CuMMA: Curating, Managing & Mediating Art – maisteriohjelma
Taiteen maisteri, Lapin yliopisto, 2014
Tekstiilisuunnittelun koulutusohjelma, Taiteiden tiedekunta