Experiment No. 1: a vocabulary reading

Experiment No 1: A vocabulary reading

During the first part of What can feminism do? we put together a vocabulary for a feminist thinking process; words that we felt should be opened, discussed, argued and valorised. Here it is again, with a vocabulary we compiled from texts that talk about the Memorial to Women in Times of War.

After reading the two together, we distributed each of our new words a link that describes one way of reading it.
The words are in English and Finnish. The first vocabulary translations are by us, and the translations of the memorial vocabulary are from Helsinki Art Museum.

VOCABULARY of What can feminism do? VOCABULARY of THE MEMORIAL

only / just // vain
hurry // kiire
day care // päiväkoti
girl // tyttö
to care // välittää
culture // kulttuuri
racism // rasisimi
question // kysymys
common // yhteinen
health // terveys
achievement // saavutus
chauvinism // sovinismi
high school // yläkoulu
work // työ
anarchism // anarkismi
equality // tasa-arvo
masculinity // maskuliinisuus
femininity // feminiinisyys
minorities // vähemmistöt
feeling // tunne
to feel // tuntea
complicated // monimutkainen
memory // muisti
society // yhteiskunta
obvious // itsestäänselvä
laugh at someone // nauraa jollekin
body // ruumis
education // koulutus
friendship // ystävyys
other // toinen
us // me
feminism // feminismi
faceless // kasvoton
invisible // näkymätön
private // yksityinen
public // julkinen
contraception // ehkäisy
fertility // hedelmällisyys
shame // häpeä
pornography // porno
freedom // vapaus
gender // sukupuoli
cunt // pillu
prostitution // prostituutio
to own // omistaa
boundaries // rajat
multiplicity // moninaiusuus
reproduction // lisääntyminen
repetition // toistaminen
discrimination // syrjintä
consent // hyväksyä/myöntyä