what can feminism do?

What can feminism do? is a life-long project and process where multiplicities and possibilities of feminism are thought together with hope, chance/change and activism. The work started in 2014 and has been continuing ever since, sometimes with a faster pace and at times, slowly.
This section of our website documents and archives the events that are part of the project.

What can feminism do? on elämänmittainen projekti ja prosessi, missä feminismin moninaisuuksia ja mahdollisuuksia ajatellaan yhdessä toivon, muutoksen ja aktivismin kanssa. Aloitimme tämän projektin vuonna 2014 ja se jatkaa elämäänsä erilaisin, vaihtuvin tahdein.
Tämä osio nettisivuista toimii WCFD? -arkistona, sisältäen dokumentteja projektin osista.