about

Scroll down for finnish

nynnyt are Orlan Ohtonen & Selina Väliheikki, a Helsinki-based feminist curatorial duo that works from and with the notion of friendship. Since 2013 nynnyt have been working within feminist curating: researching and questioning power relations of the contemporary art field and formulating a curatorial practice that echoes intersectional queer feminist politics; acknowledging and dismantling hierarchical, competitive, exploitative and exclusive structures of the art field; and finding methods of work that stem from empathy, solidarity, care and criticality.

nynnyt organise a reading group, a residency programme and a series of workshops about feminism in the arts; they have been teaching feminist curating in several art schools in Finland and have, among other things, curated exhibitions at Mustarinda house and at Titanik Gallery. They are co-founders of POIMU studio that hosts the work of 42 feminist art workers as well as an expanding library of art & feminism; and are part of a collective that is currently building a Feminist Culture House in Helsinki.

We are available for hire. Contact us for:
workshops on feminism, equality, feminist tools, collective work, working conditions & art funding
lectures on feminist curating
lectures on critical and feminist pedagogy
curating, writing, museum and gallery education materials, interventions in art spaces
mentoring
other things related to what we’ve done or could do with you

suomeksi

nynnyt on Orlan Ohtosen ja Selina Väliheikin feministinen kuraattoriduo, jonka työskentelyn keskiössä on ystävyys. Vuodesta 2013 nynnyt ovat rakentaneet yhdessä intersektionaaliseen queerfeminismiin nojaavaa feminististä kuratointipraktiikkaa, joka tutkii ja kyseenalaistaa taiteen kentän valtasuhteita sekä purkaa hierarkisia, hyväksikäyttöön, kilpailuun ja ulkopuolelle sulkemiseen perustuvia rakenteita. Yhdessä he ovat löytäneet työskentelymuotoja, jotka nousevat empatiasta, solidaarisuudesta, huolenpidosta sekä kriittisyydestä.

Helsingissä toimivat nynnyt järjestävät feminististä lukupiiriä, residenssitoimintaa, työpajoja ja ylläpitävät feministisen kuratoinnin kirjastoa. He ovat opettaneet feminististä kuratointia suomalaisissa taidekouluissa, sekä mm. kuratoineet näyttelyitä Mustarinda-talolle ja Titanik-galleriaan. He ovat olleet perustamassa feminististä ja antirasistista työtila POIMUa, jonka tiloissa työskentelee 42 taiteen kentän toimijaa. Lisäksi he ovat osa työryhmää, joka rakentaa Helsinkiin feminististä kulttuuritaloa, siitä lisää täällä.

nynnyt ovat palkattavissa mm. seuraaviin tehtäviin:
työpajat feminismistä, yhdenvertaisuudesta, feministisistä työkaluista, kollektiivisesta työstä, työskentelyoloista sekä taiteen rahoituksesta
luennot ja puheenvuorot feministisestä kuratoinnista
luennot ja puheenvuorot kriittisestä ja feministisestä pedagogiasta
kuratointi, kirjoittaminen, museo- ja galleriakasvatusmateriaalit, interventiot taidetiloihin
mentorointi
muihin ammattitaitoomme ja työskentelyymme liittyviin tehtäviin

Nynnyt

CONTACT US / OTA YHTEYTTÄ

info@nynnyt.org
www.instagram.com/nynnyt_