part 11: MUSTARINDA – If I change something, what is being moved?

14.6.-12.8.2018

working group:
Camille Auer
Niran Baibulat
Nayab Ikram
Jaana Laakkonen
Curated by: nynnyt

Mustarinda

Mustarinda Association invited feminist curatorial duo nynnyt to curate an exhibition at the Mustarinda house and its surroundings for the summer of 2018.

Thoughts about change, transformation, movement and about being moved acted as a starting point for the exhibition:

What is change – what is it created by? A conflict?
If so, how does one hold on to the conflicts that are meaningful, the ones that take you forward,
shape things?
What does it mean to leave – is it a movement out of somewhere, a disappearance?
And staying then – is it an act of staying put, or of being, holding on, grasping?
What moves in me when I change? What stays the same?

With these questions nynnyt approached the artist of the exhibition, as well as the Mustarinda Association. As the process has moved forward, more questions have arised and others moved back. Everything creates affects: sitting by the table, getting to know one another, chatting, walking in a forest in Myllypuro, listening, looking at a picture, a fabric, a speck of dust, being quiet and talking; everything is entangled, touching and moving other things, all things. Thinking about movement, of changing place, of logistics. Thinking about a house standing by a forest. Reckoning that “this is the piece with the touch” and feeling it – what is touching, what is it to be moved.

A transformation – a surprise – enters a process. It is taken seriously: let’s see what it wants to say, how to move forward from this?° A lost nail polish is found again, painting one’s nails with it and remembering, quite suddenly, everything that was at some point.° And what is now. Leaving something behind, returning, taking something with you.° Taking a picture, standing here.° “There where someone is standing, no one else can stand”°° . Looking at a place, a house by a forest, entering and stepping back out. Looking at what changes if I move this, here – like so?

°References to artworks from the artists in the exhibition by nynnyt
°°Leena Krohn: Donna Quijoten jäljillä. 3 sokeaa miestä ja 1 näkevä. WSOY, 2003. Translation by nynnyt

The opening was celebrated on the 13th of June at Mustarinda house.
Helsinki based musician Milena Solomun and Hailuoto based poet Pirkko Lastikka performed at the opening.

During the exhibition a reader made by the working group of the exhibition was available at Hyrynsalmi library.

photos: Camille & Nayab talking about their works during the opening day, Selina talking about Niran’s work during an exhibition tour, Jaana’s work, Pirkko & Milena performing at the opening. nynnyt, 2018

Poster graphic design: Michaela Casková
Fb

The exhibition was supported by Kone Foundation

//

MUSTARINDA 2018 – Jos muutan jotain, mitä liikutan?

14.6.-12.8.2018

työryhmä:
Camille Auer
Niran Baibulat
Nayab Ikram
Jaana Laakkonen

Kuratointi: nynnyt

Kesän 2018 ajaksi Mustarinda-taloon ja sen pihapiiriin Hyrynsalmelle asettui Mustarinda-seuran kutsumana feministisen kuraattoriduo nynnyjen kuratoima näyttely, jonka lähtökohtana olivat ajatukset muutoksesta, muuttumisesta, liikkumisesta ja liikuttumisesta:

Mitä on muutos, mikä sen saa aikaan? Ristiriitako? Ja jos, niin miten pitää kiinni sellaisista ristiriidoista, jotka ovat tärkeitä, vievät eteenpäin, muuttavat muotoja..?
Mitä on lähteminen, onko se poistumista, liikettä, katoamista? Entä jääminen, onko se pysymistä, olemista, tarttumista? Entä mikä minussa liikkuu, kun muutun? Mikä pysyy samana?

Näiden kysymysten kanssa nynnyt lähestyivät sekä näyttelyn taiteilijoita, että Mustarinda-seuraa. Prosessin edetessä lisää kysymyksiä on noussut ja osa on painunut taka-alalle. Kaikella on vaikutus: pöydän ääressä istuminen, tutustuminen ja juttelu, Myllypuron metsässä käveleminen ja kuunteleminen, kuvan, kankaan ja pölyhiukkasen katsominen, vaitiolo ja puhuminen kaikki kietoutuvat ja koskettavat – toisiaan, kaikkia, kaikkea. Siirtymisen ajatteleminen, paikan vaihtaminen, logistiikka ja metsän laidalla seisova talo. Sen toteaminen, että “tässä teoksessa on se kosketus°”, ja sitten sen tunnusteleminen, että mitä on koskettaminen, liikuttuminen?

Kuvaan tulee muutos – yllätys – joka otetaan tosissaan: mitä se haluaa sanoa, miten tästä jatketaan?° Hukkuneen kynsilakan löytäminen, kynsien maalaaminen ja yht’äkkinen muisto siitä, mitä joskus oli°. Ja mitä on nyt. Jonkin taakseen jättäminen, palaaminen ja sen jonkin takaisin hakeminen°. Tässä seisominen ja kuvan ottaminen. “Missä joku seisoo, siinä ei voi seistä kukaan toinen.”°°

Paikan tarkasteleminen – talo metsän laidalla – sisään meneminen ja ulos astuminen.
Sen tutkiminen, mikä muuttuu jos liikutan tätä, tässä – näin?

° nynnyjen viittauksia näyttelyn taiteilijoiden teoksiin
°° Leena Krohn: Donna Quijoten jäljillä. 3 sokeaa miestä ja 1 näkevä. WSOY, 2003

Avajaisia vietettiin keskiviikkona 13.6.2018 Mustarinda-talolla.
Avajaisissa esiintyivät helsinkiläinen muusikko Milena Solomun ja hailuotolainen runoilija Pirkko Lastikka.

Näyttelyn ajan Hyrynsalmen kirjastossa oli esillä näyttelyn työryhmän kokoama lukemisto.

Julisteen graafinen suunnittelu: Michaela Casková
Fb

Näyttelyä tuki Koneen Säätiö ja Öflunin säätiö