part 13: Saari residence

Image of a wall with a timeline drawn on a long piece of paper

Suomeksi alla!

In August 2019 nynnyt were in residence at Kone Foundation’s Saari Manor. During this time, we looked back and reflected on the 6 years we have been working together. We created a timeline of things we’ve done in order to see how we have been working, and when, for example, our pace has been too fast and when we’ve succeeded in planning and executing projects with well functioning schedules.

 

We started writing a glossary of feminist curating that opens up terms that have been central to our practice and that we find important when thinking about curating and feminism together. This project is ongoing and we hope to publish it in 2020.

 

The residency was kindly supported by Kone Foundation.

 

Elokuussa 2019 nynnyt olivat Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon residenssissä Mynämäellä. Residenssin aikana reflektoimme yhteisen työskentelymme menneitä kuutta vuotta nähdäksemme, miten olemme työskennelleet. Teimme aikajanan, jonka avulla pystyimme tarkastelemaan muun muassa sitä, milloin tahtimme on ollut liian kova ja millaisissa projekteissa olemme osanneet luoda toimivia, kestäviä aikatauluja.

Aloimme kirjoittaa feministisen kuratoinnin käsitteistöä, joka avaa meidän työskentelyllemme keskeisiä termejä. Valitsimme sanoja, jotka mielestämme ovat tärkeitä huomioida, kun ajatellaan feminististä politiikkaa yhdessä kuratoinnin kanssa. Tämä projekti on yhä työn alla ja toivomme julkaisevamme sen vuoden 2020 aikana.

Koneen Säätiö tuki työskentelyämme residenssissä.

nynnyt stretching and attempting handstand on a table by the window