part 14: Kirjoittaa X uusiksi

 

Piirretty kuva, jossa neljä nuorta seisoo rinnakkain.

Warda Ahmed: Ei stressii oo, 2020, sarjakuva. Yksityiskohta.

In English below!

 

Kirjoittaa X uusiksi -internetnäyttely ja oppimismateriaali

1.9. – 30.11.2020

www.kirjoittaaxuusiksi.net

Taitelijat ja teokset:
Warda Ahmed: Ei stressii oo
Ana Teo Ala-Ruona: Aallot
Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut
Sasha Huber: Rentyhorn
Artor Jesus Inkerö: Swole

kuratointi ja oppimismateriaali: nynnyt (lukuunottamatta Ana Teo Ala-Ruonan teoksen tehtäviä)

Kirjoittaa x uusiksi on yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu internetnäyttely ja oppimismateriaali, joka kertoo siitä, miten historiaa voi muuttaa ja tulevaisuutta rakentaa. Se avaa ajatusta, että kaikilla on oma ääni, ja herättelee kysymyksiä vallasta ja vapaudesta:
Jos historia on aina voittajien kirjoittamaa, kuka jää sen ulkopuolelle?
Mikä minua liikuttaa? Mihin minä liityn, mitä minä liikutan?
Miten luoda uusia tulevaisuuksia?

Näyttely on avoinna nettisivuilla syys-marraskuun ajan 2020. Se koostuu kuunnelmasta, sarjakuvasta sekä videoteoksista. Oppimismateriaali sisältää keskustelu- ja kirjoitustehtäviä sekä mm. kuvallisen ilmaisun tehtäviä, joita voi tehdä itsenäisesti sekä ryhmässä.
Näyttelyn ja oppimismateriaalin läpikäymiseen tarvittava aika on 1-8 tuntia, valituista teoksista ja tehtävistä riippuen.

Näyttelyn avainsanoja ovat yhdenvertaisuus, sukupuolen moninaisuus, muutos, vastaliike, uudelleenkirjoittaminen, rasismin vastustaminen, saamelaisten asema Suomessa.
Näyttely soveltuu taidekasvatuksen lisäksi käytettäväksi mm. kielten, historian, yhteiskuntaopin sekä filosofian ja katsomusaineiden opetuksen rinnalla.

Näyttelyn ja oppimismateriaalin voi tilata opetuskäyttöön lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@nynnyt.org

Näyttelyn tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Koneen Säätiö ja se on toteutettu yhteistyössä AV-arkin kanssa.

Rewriting the X, online exhibition and learning material

1.9.-30.11.2020

www.kirjoittaaxuusiksi.net

Artists & artworks:
Warda Ahmed: Ei stressii oo / No stress
Ana Teo Ala-Ruona: Aallot / Waves
Marja Helander: Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut / Eatnanvuloš Lottit – Birds in the Earth
Sasha Huber: Rentyhorn
Artor Jesus Inkerö: Swole

curation & learning material: nynnyt (except Ana Teo Ala-Ruona’s writing assignments)

Kirjoittaa x uusiksi: Rewriting the X is an online exhibition & learning material aimed for students aged between 13 and 19. The exhibition talks about the possible means and actions for rewriting the history and building new futures. It opens up the concepts around one’s own voice, power and freedom:

If history is always written by the winners, who are left out?
What moves me? Where am I connected to, and what do I alter?
How to create new futures?

The exhibition is up on the website from September to the end of November, 2020. It consists of an audio play, comic strip and video artworks. The learning material is a set of assignments for writing and discussing, as well as for other forms of expression which can be done individually or in groups. The time needed for the exhibition ranges from 1 to 8 hours, depending on the artworks and assignments.

Keywords are: equity, gender diversity, change, countermove(ments), rewriting, anti-racism, the status of Sami people in Finland.
Besides Art education the exhibition is suitable for learning  e.g. about languages, histories, social studies and philosophy.

You can order the learning material by sending nynnyt an email: info (at) nynnyt.org

The exhibition has been supported by Arts Promotion Center Finland & Kone Foundation. It has been done in collaboration with AV-arkki.