work

Since 2013 nynnyt have been looking for and formulating a practice of feminist curating, working on a life long research project called What Can Feminism Do? So far WCFD? has consisted of exhibitions; workshops; residencies of feminist curating; discussions and terms of speech; organising and getting organised; and a library of feminist curating.

Collaboration, exchange and shared learning are at the heart of nynnyt’s work. They have, for example, collaborated with artist duo Gustafsson & Haapoja, making educational materials for their projects; and curated a series of discussions inside Conversation Room, an artwork by Ariel Bustamante. They have also taught and lectured about feminist curating in several art schools in Finland, and worked in different expert positions in the Finnish art field.

Since 2018, together with Katie Lenanton and Neicia Marsh, nynnyt have been building a Feminist Culture House in Helsinki.

nynnyt work independently, but are also available for hire.

nynnyt ovat etsineet ja rakentaneet feministisen kuratoinnin praktiikkaa yhdessä vuodesta 2013 lähtien elinikäisen What Can Feminism Do? -projektin puitteissa. WCFD? kattaa näyttelyitä, työpajoja, feministisen kuratoinnin residenssejä, puheenvuoroja, järjestäytymistä, julkaisutoimintaa sekä feministisen kuratoinnin kirjaston.

nynnyjen työn ytimessä on yhteistyö, ajatustenvaihto ja oppiminen. He ovat työskennelleet yhdessä mm. taiteilijakaksikko Gustafsson & Haapojan kanssa, luoden oppimismateriaalia heidän projekteihinsa, sekä kuratoineet keskustelujen sarjan Ariel Bustamanten Conversation room -teokseen. Lisäksi he ovat opettaneet ja luennoineet feministisestä kuratoinnista Suomen taidekouluissa, sekä toimineet taiteen kentän asiantuntijatehtävissä.

Vuodesta 2018 lähtien nynnyt ovat olleet perustamassa Helsinkiin feminististä kulttuuritaloa yhdessä Katie Lenantonin ja Neicia Marshin kanssa.

nynnyt työskentelee omaehtoisesti, mutta ovat myös palkattavissa.